USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

05-09-2014 İHALE İLANI

05-09-2014 İHALE İLANI

05-09-2014 İHALE İLANI
04-09-2014 15:41
Google News


 

İHALE İLANI

İdarenin Adı         :SİVAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşin Adı                   :Aşağıda belirtilen alım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- a) İdarenin Adresi                                : Alibaba Caddesi No:7- SİVAS

    b) Telefon ve Faks Numarası      :0346-2211191 –0346- 2214319

    c) Elektronik Posta Adresi       : Sivas İhl @ meb.k12.tr

    ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malların

2-a) İşin Adı, niteliği, türü ve miktarı

İhale

Kayıt No

3-a) İhalenin yapılacağı yer

3-b)İhale

Tarihi

3-b)İhale

Saati

1-Kuru Gıda 31 kalem

2014/109477

Sivas Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

12.09.2014

09.30

2- Yaş Sebze meyve  süt

yoğurt,yufka,kadayıf ve yumurta –Vakuklu Ayran -    35 kalem

2014/110049

Sivas Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

12.09.2014

10.00

3-Et 5 kalem

2014/110491

Sivas Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

12.09.2014

10.30

4-Ekmek 1 kalem

2014/110439

Sivas Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

12.09.2014

11.00

2.a-İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

2-b)Teslim yeri/yerleri:  Sivas  Anadolu İmam-Hatip Lisesi  Müdürlüğü Pansiyonu

2-c) Teslim Tarihi tarihleri: Mal alımı 15 Eylül 2014 – 30 Haziran 2015

3-a)İhalenin Yapılacağı Yer

:Sivas Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

Alibaba Caddesi No:7 SİVAS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE BÖLÜMÜ. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

3
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 BASIN:1388 www.bik.gov.tr   

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
24.05.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3852+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3849-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!