USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
05-08-2023 00:00
SİVAS
Google News

İLAN

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan taşınmazlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 28.07.2023 tarih ve 2023/69 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

  

S. NO

MAHALLE/KÖY

İMAR DURUMU

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2)

HİSSE

NİTELİĞİ

 

MUHAMMEN BEDEL (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL)

 

İHALE TARİHİ

 İHALE SAATİ

1

REŞADİYE

B-5

313

4

730,47

TAM

ARSA

11.000.000,00

330.000,00

11.08.2023

10:00

  Satış ihalesine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış İhalesi Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 09:00 saatine kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. Nüfus cüzdan sureti,
  7. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2023 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
  8. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

   

İLAN OLUNUR

 

Ahmet Kürşad APAYDIN

Belediye Başkanı

#ilangovtrBasın No : ILN01869420