USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
12-06-2024 00:00
SİVAS
Google News

İLAN

T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/45 Esas
DAVALI : ŞÜKRÜ PEHLİVAN
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davasınınyapılan yargılamasında, mahkememizin 06/05/2024 tarihli dava dilekçesi, tensip zaptı, 06/12/2024 tarihli yeni duruşma gün ve saatinin, davalı Mehmet Demir'e bildirilenadreslerine tebliğ edilememiş olduğu ve yapılan araştırmalarda adresi tespit edilememiş ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili Av. Merve Kıratlıoğlu 06/05/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre dava konusu Sivas İli, Koyulhisar İlçesi,Sugözü köyü 128 ada 138 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti iledavacı adına tescil edilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkili idare adına iddia ve talep etmiştir.
Mahkememizce verilen 13/05/2024 tarihli tensip zaptı ile;Durusma Günü: 06/12/2024 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN02046244