USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SUŞEHRİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SUŞEHRİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN OLUNUR

SUŞEHRİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
16-09-2023 00:00
SİVAS
Google News
SUŞEHRİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İLAN OLUNUR

 

  1. Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 3 adet taşıt satışı 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Suşehri Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.                    

  2. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için; gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğini ve ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilerde noter tasdikli yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ayrıca satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (2886 sayılı yasaya uygun) teyit yazısı ile birlikte ihalenin başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

  3. Araçların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve karar pulu bedeli ayrıca tahsil edilecektir. Satıştan muayene ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, alıcı ayrıca ödenecektir.

  4. Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmış olup, muayene, tescil vs işlemlerden dolayı kurumumuzdan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

  5. Şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

  6. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

  7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.  Not: İhale Bilgileri   www.milliemlak.gov.tr   internet adresinden öğrenilebilir.24.08.2023

#ilangovtrBasın No : ILN01882136