Resmi İlanlar

T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
19-02-2024 00:00
SİVAS
T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1564 Esas

11/01/2024 

İLAN
TALEP EDEN :SİVAS MALİYE HAZİNESİ VEKİLİ AV. SALİH KARACA
MİRAS BIRAKAN : ALİ CİNNİOĞLU
DAVA KONUSU : Mirasçılık Belgesi İstemi
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Sivas İli Merkez İlçesi Üçlerbey Mah. 308 ada 107 parsel nolu taşınmaz maliki Ali Cinnioğlu'nun tüm mirasçıları tespit edilemediğinden; TMK'nın 594. Maddesinde; "Miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer." hükmü uyarınca miras bırakan Ali Cinnioğlu'nun mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere yazılı olarak mahkememize müracaat etmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN01968600
RESMİ İLANLAR