Resmi İlanlar

T.C.SİVAS İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

T.C.SİVAS İCRA DAİRESİ
10-02-2024 00:00
SİVAS

Örnek No:54*

T.C.SİVASİCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.900.000,00 1
Adet
Taşınır 1 Adet İş Makinesi İş makinesine ait incelemeler sırasında aracın anahtarının mevcut olmadığı, araca ait ruhsatın mevcut olmadığı, aracın renginin SARI - SİYAH olduğu görülmüştür.
Aracın 2007 model yılına sahip VOLVO marka, L220E tipi, dizel yakıtlı YÜKLEYİCİ olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemeler sırasında; Ön camının kırık olduğu, Yan aynalarının olmadığı, Yükleme kepçesinin olmadığı, sigorta kutusunun sökülmüş olduğu görülmüştür. Aracın anahtarı olmaması sebebi ile araç çalıştırılamamış olup, çalışma saati 9.845,4 saat olarak tespit edilmiştir. Araç üzerinde plaka olmaması sebebi ile şase numarasından kontrolü sağlanmış olup L220EV4917 şasi numaralı araç olduğu tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında yukarıda teknik özellikleri belirtilen aynı model aynı özellikleri taşıyan bir aracın (iş makinesinin) keşif sırasında görülen eksiklikleri ve yapılan gözlem ile tespit edilemeyen kusurlar bulunabileceği de göz önünde bulundurularak, mevcut hali ile piyasa değerinin 1.900.000,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Taşınırın bulunduğu adres : Gültepe Mahallesi 53-39 Sokak No: 32 Sivas / Merkez Çevik Vinç Otomotiv İnşaat Gıda Tarım Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Telefon : 0346 226 15 54 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:52

07/02/2024(İİK m.114/4)

#ilangovtrBasın No : ILN01981473
ilangovtr
RESMİ İLANLAR
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...