Teknoloji

Türkiye'nin Ulaşım Altyapısı Afetlere Dirençli Hale Getirilecek

Türkiye'nin ulaşım altyapısının afetlere daha dirençli hale getirilmesi için yeni projelere odaklanılırken bölgelerin afet riskine göre farklılaştırılmış tasarım esaslarının belirlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Ulaşım Altyapısı Afetlere Dirençli Hale Getirilecek
18-10-2023 14:18
SİVAS

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nda (2024-2028) 5 yıllık dönemde çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sistemi hedefleniyor.

Plan döneminde, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak, ulaştırma ve lojistikte bölgesel üs olma potansiyelinden üst düzeyde faydalanılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, afete dirençli ulaştırma altyapısının tesisine yönelik mevzuat düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Ulaştırma altyapı projelerinin gerçekleştirileceği bölgenin afet riskine göre farklılaştırılmış tasarım esasları belirlenecek.

Deprem riski yüksek bölgeler başta olmak üzere afetlere dirençli kentsel planlamanın oluşturulabilmesi için ulaştırma planlarının şehirlerin mekansal kurgusuna yönelik kararlarla uyumlu şekilde yapılması sağlanacak.

İller özelinde acil ulaşım ve tahliye yollarına ait tasarım standartları tespit edilecek, afet durumunda bölgeye acil erişim planları oluşturulacak.

Şehir içi, şehirler arası ulaşım tesisleriyle altyapılarını afetlere karşı güvenli hale getirmek için risk analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan güçlendirme ve tadilat projeleri tamamlanacak.

Yük ve lojistik merkezleri afet lojistik merkezi olabilecek

Havalimanlarıyla limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerinin "afet lojistik merkezleri" olarak da kullanılması sağlanacak.

İklim değişikliği ve doğal afetlerin demir yolu ulaşımında oluşturacağı etkilerin azaltılması amacıyla Altyapı Bilgi Sistemi geliştirilecek.

Sektörde alternatif finansman yöntemleriyle güvenli, kesintisiz, etkin, bütüncül ve sürdürülebilir ulaştırma ağı kurulması, lojistik merkezler tesis edilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve lojistik sektöründe insan kaynağının niteliğine yönelik kamu, üniversite ve sanayi işbirliği çalışmaları yürütülecek, ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye'nin orta ve üst düzeyde temsil gücünün artırılması için çalışmalar yapılacak.

Söz konusu alanda bölgesel ve küresel ölçekte ülke standartlarının benimsenmesi amacıyla diğer ülkelere ileri seviyede eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik alanında uluslararası etkinliği artırılacak.

Ülkenin ulaştırma ve lojistikte uluslararası kuruluşlarda karar mekanizmalarında daha etkili olması sağlanacak.

Ulaştırma ve lojistik hizmetleri eğitimlerinde standartlar oluşturulacak, üniversite-sektör işbirliğiyle bu alanda istihdam edilecek nitelikli personel yetiştirilecek. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı gerçekleşmeleri periyodik raporlanacak.

Ulaştırma ve lojistik sektöründe, bilgi ve iletişim teknolojilerinde dijital uygulama ve yeni teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak./AA/

Sivas İrade- Sivas Gündem- Sivas Haberleri- Sivas son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER