Politika

Yusuf Tanrıverdi Yeniden Refah’tan Aday Oldu

Yusuf Tanrıverdi, Yeniden Refah Partisi 1. sıra İl Genel Meclisi üyesi adayı oldu.

Yusuf Tanrıverdi Yeniden Refah’tan Aday Oldu
25-02-2024 11:26
SİVAS

Hayrullah AĞKAŞ 

31 Mart yerel se­çim­le­ri ön­ce­si par­ti­le­rin İl Genel Mec­li­si ve Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi lis­te­si net­lik ka­zan­dı.

Ye­ni­den Refah Par­ti­si’nin Sivas 1. Sıra İl Genel Mec­li­si üyesi adayı Yusuf Tan­rı­ver­di oldu.

Par­ti­le­rin aday lis­te­si­ni gören va­tan­daş­lar Ye­ni­den Refah’ın ilk sıra ada­yı­nın AK Partiİl Baş­ka­nı Yusuf Tan­rı­ver­di ol­du­ğu­nu sandı fakat Ye­ni­den Refah’ın adayı Tan­rı­ver­di MER­DER’li.Yıl­dız Bel­de­si­nin ta­nın­mış iş in­san­la­rı ara­sın­da yer alan Tan­rı­ver­di, in­şa­at sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ri­yor.  30 yıl­dır ti­ca­ret­le uğ­ra­şan Tan­rı­ver­di, 31 Mart se­çim­le­ri­nin güçlü isim­le­ri ara­sın­da yer alı­yor.

AK Parti İl Baş­ka­nı olan Yusuf Tan­rı­ver­di ise 1970 yı­lın­da Sivas El­bey­li yö­re­si­ne bağlı Be­dir­li kö­yün­de doğdu.

Avu­kat olan Tan­rı­ver­di, AK Parti’de 2002 yı­lın­dan bu yana önem­li gö­rev­ler­de bu­lun­du.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER