USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

07/03/2013 GAYRİMENKUL SATIŞI

07/03/2013 GAYRİMENKUL SATIŞI

07/03/2013 GAYRİMENKUL SATIŞI
06-03-2013 17:29
Google News

İLAN
   SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda, pafta ada, parsel numarası ve mevkisi yazılı gayrimenkul (Arsa) Belediye Meclisinin 04/08/2011 tarih ve 201 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 12/02/2013 tarih ve 427 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artıma usulü ile satılacaktır.
   İhalesi; 15 MART 2013 Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15:30'ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin;
   a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
   b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,
   c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
   d- İstekli gerçek kişi olması kimlik fotokopisi (TC no yazılı olacaktır.) ikametgâh belgesi.
   e- Tebligat adresinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
   f- Geçici Teminat bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
   g- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2012 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
   h- İsteklilerin son iki yıla ait (2011-2012) vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergilerinin tahakkuk fişleri ve ödeme makbuzlarının suretleri veya ilgili vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair, belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
   ı- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığında dair, teklif verme gününden önce S.G.K.'dan alınmış borcu yok belgesini ibraz etmek zorundadır.
TAPU YERİ:    MEVKİ     PAFTA     ADA   PARSEL      M2.        MUH.BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNAT
Sivas/Merkez  Serpincik  İ37C05D  5032     1-20     10.016,00.   981.600,00TL.   29.450,00.TL
      (Toplam ada m2’si)
   AÇIKLAMA: 5032 ada da bulunan parsellerin numaraları ve alanları (m2) aşağıya çıkarılmıştır.
1. parsel (500.m2), 2. parsel (500.m2), 3. parsel (500.m2), 4. parsel (500.m2), 5. parsel (500.m2), 6. parsel (500.m2), 7. parsel (500.m2), 8. parsel (500.m2), 9. parsel (500.m2), 10. parsel (500.m2)(508.m2), 11. parsel (508.m2), 12. parsel (500.m2), 13. parsel (500.m2), 14. parsel (500.m2), 15. parsel (500.m2), 16. parsel (500.m2), 17. parsel (500.m2), 18. parsel (500.m2), 19. parsel (500.m2), 20. parsel (500.m2)
İLAN OLUNUR.
         BASIN: 313 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
21.02.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ