USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

26-08-2014 İHALE İLANI

26-08-2014 İHALE İLANI

26-08-2014 İHALE İLANI
25-08-2014 16:47
Google News

İHALE İLANI

İdarenin Adı   : SİVAS LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşin Adı           :Aşağıda belirtilen alım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- a) İdarenin Adresi                  : Hayri Sığırcı Cd. No 2 SİVAS

    b) Telefon ve Faks Numarası : Tel:0 346 22 112 20 Faks 0 346 22 112 27

    c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected]   

    ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malların

2-a) İşin Adı, niteliği, türü ve miktarı

İhale

Kayıt No

3-a) İhalenin yapılacağı yer

3-b)İhale

Tarihi

3-b)İhale

Saati

1-Unlu Gıda 3 Kalem

2014/103783

Sivas Lisesi Müdürlüğü

05.09.2014

09.30

2-Et 11 Kalem 

2014/104208

Sivas Lisesi Müdürlüğü

05.09.2014

10.00

3-Kuru Gıda 39 Kalem

2014/104218

Sivas Lisesi Müdürlüğü

05.09.2014

10.30

4-Sebze ve Meyve  35 Kalem

2014/104221

Sivas Lisesi Müdürlüğü

05.09.2014

11.00

2.a-İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

2-b)Teslim yeri/yerleri: Sivas Lisesi Müdürlüğü Pansiyonu

2-c) Teslim Tarihi: Yükleniciye mal teslimine başlaması için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden başlayarak okul tatil oluncaya kadar idarenin istediği günlük ihtiyaçlar miktarlar dahilinde mal istenecektir.

3-a)İhalenin Yapılacağı Yer

Sivas Lisesi Müdürlüğü Hayri Sığırcı Cd. No 2 SİVAS

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Lisesi Müdürlüğü Hayri Sığırcı Cd. No 2 SİVAS adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN:1330 www.bik.gov.tr   

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
24.05.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3852+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3849-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!