Resmi İlanlar

SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
13-06-2024 00:00
SİVAS

SINIRLI SORUMLU

SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

            Kooperatifimizin 2023   Faaliyet   Yılına   ait   24.  Olağan   Genel   Kurul   Toplantısı  30 Haziran 2024 Pazar günü, saat 10:00’ da S.S. Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Demircilerardı Mahallesi Atatürk Caddesi Kayırcık Sokak Aker İşhanı Kat:4  SİVAS adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

            Nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 16 Temmuz 2024 Salı günü, saat 10:00’ da yine aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

            Sayın Ortaklarımızın nüfus cüzdanları ile birlikte teşrifleri rica olunur.

 

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Naim POLAT

 GÜNDEM:

 

1)         Açılış,

2)         Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)

3)         Saygı Duruşu,

4)         Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5)         Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6)         Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait  Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7)         Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8)         1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9)         2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir - Gider Farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10)       Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11)       2024 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12)       T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13)       Dilek ve Temenniler,

14)       Kapanış.

#ilangovtrBasın No : ILN02048218
RESMİ İLANLAR