USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

21-08-2014 ilan

21-08-2014 ilan

21-08-2014 ilan
20-08-2014 16:37
Google News

 İHALE İLANI

İdarenin Adı         :Sivas Abdussamed   Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

İşin Adı                   :Aşağıda belirtilen alım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- a) İdarenin Adresi                                : Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS

    b) Telefon ve Faks Numarası      :0346-2272896 –0346- 2282467

    c) Elektronik Posta Adresi       : [email protected]

    ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malların

2-a) İşin Adı, niteliği, türü ve miktarı

İhale

Kayıt No

3-a) İhalenin yapılacağı yer

3-b)İhale

Tarihi

3-b)İhale

Saati

9 Ay 1 Aşçı 3 İşçi(Temizlikçi-Bulaşıkçı) Hizmet Alımı

2014/102780

Sivas  Abdussamed Bal Anadolu  İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

01/09/2014

10:00

.a-İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

2-b)Teslim yeri/yerleri:  Sivas  Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi  Müdürlüğü Pansiyonu

2-c) Teslim Tarihi tarihleri:  Hizmet alımı 15 EYLÜL 2014 – 14 Haziran 2015

3-a)İhalenin Yapılacağı Yer -:Sivas Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

  Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Hizmet alımı ihalesi için istenecek: Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2.Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmez.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Hizmet alımı ihalesi için istenecek: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Hizmet alımı için konusu Yemek pişirme veya Genel Temizlik işi olan işler 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15Türk Lirası karşılığı Sivas Abdussamed Bal Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü- Selçuklu Mah 66-23.sok No 2- SİVAS adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Abdussamed Bal  Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Hizmet alımında,teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. BASIN:1310 www.bik.gov.tr   

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
Sosyal medyaya mı internet medyasına mı güveniyorsunuz?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
24.05.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3852+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3849-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
CİLALI TAŞ!