USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞI

GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
23-01-2024 00:00
SİVAS
Google News

İLAN

GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-

İşin Adı

:

Mülkiyeti Gürün Belediyesine ait olan ve aşağıda tapu bilgileri yazılı olan gayrimenkul (Arsa) Belediye encümeninin kararı uyarınca  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince hazırlanan şartname doğrultusunda muhammen bedel üzerinden  Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2-

İhaleyi Yapan İdarenin

:

 

a-

Adı

:

Gürün Belediyesi

b-

Adresi

:

Pınarönü Mahallesi Şehit Naci Avunduk Cad. No:10  GÜRÜN/SİVAS

c-

Telefon/Faks

:

0346 715 10 13-0346 715 17 70

d-

Elektronik Posta

:

-

3-

İhale Konusu Taşınmazın

:

 

a-

Niteliği/Türü/Miktarı

:

1 adet arsa vasfındaki taşınmaz

b-

Teslim Yeri ve Şekli

:

Satışı yapılan gayrimenkul (Arsa) İhalenin onayından ve ihale bedelinin tamamının peşin olarak Belediye’ye ödenmesinden ve satış işleminin yapılmasından sonra  hak sahibine teslim edilecektir.

4-

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Gürün Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

5-

İhale Tarihi/Günü

:

30/01/2024 Salı

6-

İhale Saati

:

14:00

7-

İhale konusu taşınmazın

:

Sıra

Adresi

Niteliği

m2

Ada

Parsel

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

Yenimahalle. Bağırsakdere Mevkii  GÜRÜN/SİVAS

Arsa

1438,10

142

2

755.000,00 TL

22.650,00 TL

8-

 Şartnamenin Görülmesi ve Satın Alınması,

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Gürün Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedelle satın alınabilir. (İhaleye girmek isteyenlerin şartname satın alması zorunludur)

9-

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-

İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı.

b-

Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-

Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-

Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-

Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f

İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2024 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g

İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

10-

İstenilen Belgeler Teslim Yeri ve Süresi:

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin belgelerini ihalenin yapılacağı tarih olan 30/01/2024  Salı günü saat 13:30’a kadar Belediye Gelir memurluğuna teslim etmeleri gerekmektedir.

11-

İdare gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-

İLAN OLUNUR

 

#ilangovtrBasın No : ILN01969476