USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
31-01-2024 00:00
SİVAS
Google News
T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/312 Esas 19/09/2023

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI :YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. (VKN:9370020892)
VEKİLİ : Av. Erinç Şatır – Av. Bengi Tonbul
TEBLİGAT YAPILAN
DAVALI : SELUMAT ALTUNIŞIK- Eyyüp ve Zekiye oğlu, 1938 doğumlu, 62*******68 T.C.N
TEBLİGAT
metni : Davalıların elbirliği ile malik oldukları dava konu sivas ili, gölova ilçesi, soğuksu köyü, 101 ada 66, 69 ve 79 parsel / 102 ada 49 ve 52 parsel / 116 ada 5,68 ve 47 parsel /112 ada 10 parsel / 105 ada 3 parsel / 115 ada 42 parselde kayıtlı taşınmazların öncelikle aynen taksimi, aynen taksimin mümkün olmaması halinde satılarak satış bedelinin paydaşlar arasında paylaştırılması suretiyle ortaklığın giderilmesine, icra dosyası borçlusu nihat altunışık'ın payına düşecek olan satış bedelinin borçluya ödenmeyerek, haciz alacaklısı olan müvekkile ödenmek üzere istanbul 6. icra müdürlüğü 2019/42884 esas sayılı icra dosyasına gönderilmesine, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, hmk'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
not : Tebligat kanunu 31. madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

#ilangovtrBasın No : ILN01975761