Gündem

Sivas’ta En Çok Doktor Kadrosu  Suşehri’ne Açıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son atamayla Sivas’a 29 doktor kadrosu açıldı.  En fazla kadro 5 doktor ile Suşehri Devlet Hastanesine açıldı. 

Sivas’ta En Çok Doktor Kadrosu  Suşehri’ne Açıldı!
24-02-2024 12:00
SİVAS
Arife Defne DOĞAN
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı 115.Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı Mün­hal Kad­ro­lar ya­yım­lan­dı. Ba­kan­lık­tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya  göre Sivas’a 29 dok­tor ata­ma­sı ya­pı­la­cak.
Açık­la­nan kad­ro­lar­da Sivas’ta en çok ih­ti­yaç du­yu­lan branş­lar­da kad­ro­la­rın açıl­dı­ğı gö­rü­lür­ken, ya­pıl­ma­sı bek­le­nen ata­ma­lar­la Sivas’ta ran­de­vu çi­le­si­nin bir nebze de olsa çö­zü­me ka­vuş­ma­sı bek­le­ni­yor.
EN FAZLA ATAMA SU­ŞEHRİ’NE
Div­ri­ği Sadık Özgür Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (pra­tis­yen), Gö­lo­va İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (pra­tis­yen), Kan­gal Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (pra­tis­yen), Ko­yul­hi­sar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (pra­tis­yen), Su­şeh­ri Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 (pra­tis­yen), Şar­kış­la Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 (pra­tis­yen), Su­şeh­ri Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (acil tıp), Al­tın­yay­la Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (aile he­kim­li­ği), Do­ğan­şar İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (aile he­kim­li­ği), Gö­lo­va İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (aile he­kim­li­ği), Hafik İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (aile he­kim­li­ği), Ko­yul­hi­sar İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (aile he­kim­li­ği), Su­şeh­ri Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (anes­te­zi­yo­lo­ji ve re­ani­mas­yon), Sivas Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (beyin ve sinir cer­ra­hi­si), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (çocuk  sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı), Zara Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (çocuk  sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı), Yıl­dı­ze­li Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (genel cer­ra­hi), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (ji­ne­ko­lo­jik on­ko­lo­ji cer­ra­hi­si), Su­şeh­ri Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 (kulak burun boğaz has­ta­lık­la­rı), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (plas­tik cer­ra­hi), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı), İbn-i Sina Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 (halk sağ­lı­ğı), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum), Sivas Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne 1 (tıbbi ge­ne­tik) dok­tor ata­na­cak. 
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER