Çok Çalışıp Az Tüketeceğiz

Çok Çalışıp Az Tüketeceğiz
22-07-2022
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">T&uuml;ketici toplum yaratıp, kapitalizmin kurallarını işletebilmek amacıyla cazip yaklaşımlar halka arz ediliyor.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bunlar uzun vadede makro ekonomi i&ccedil;in &ccedil;eşitli risk fakt&ouml;rleri oluştursa da kısa vadeli piyasa hareketleri i&ccedil;in cazip geliyor insanlara.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ekonomik istikrarın g&ouml;stergesi olarak sunulan bu sanal konfor, tamamen kapitalizmin t&uuml;ketim mantığının &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Uzun vadeli bor&ccedil;landırılarak, insanlara yek&uuml;n&uuml; değerlendirdiğiniz de d&uuml;ş&uuml;k olmasa da d&uuml;ş&uuml;km&uuml;ş gibi sunulan banka faizleri ile sıfır kilometre ara&ccedil;lara bindirip, para hareketlerini hem kontrol altına alıyorlar, hemde piyasaya girmesi gereken parayı bankalara pompalayıp, t&uuml;ketim toplumu i&ccedil;in rehavet ortamı sağlamış oluyorlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Belki alan ve satan memnun diyebilirsiniz. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tabi&icirc; ki kimsenin mal m&uuml;lk sahibi olmasına karşı gelmek gibi, m&uuml;lkiyet hakkını devlete ait sayan mantığa da sahip değiliz. Fakat bu da tamamen yanıltıcı ve uzun vadede piyasa ekonomisine zarar verecek bir uygulamadır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&Uuml;retimden gelecek kaynak artışı ve piyasaya giren paranın, yerli piyasada d&ouml;n&uuml;p iş ve istihdam yaratan niteliklerde olması, &uuml;lkemiz ekonomisine pozitif etkiler sağlayacaktır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ekonomik rahatlamanın reel faydası kazancına yansımadan, paranız d&ouml;vize karşı reel anlamda değer kazanıp, alım g&uuml;c&uuml;n&uuml;z&uuml; aynı oranda artırmadan, uzun vadeli bor&ccedil;lanma şimdilik bir kazan&ccedil; gibi g&ouml;r&uuml;nse de ilerde sıkıntıların &ccedil;ıkmasına neden olabilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bir nevi piyasadaki dolaşacak olan paranın bankalar yolu ile kontrol&uuml; ve b&uuml;y&uuml;k sermaye gruplarına kazan&ccedil; sağlayacak sekt&ouml;rsel menfaatler i&ccedil;in başvurulan lokal bir metottur bu.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Lakin kalıcı değildir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bankaların hi&ccedil;bir kaybı olmadan ipotekli kazan&ccedil; sayılacak bu yol, kesinlikle t&uuml;ketici toplum oluşturma metodudur.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Diyebilirsiniz ki insanlar bu yolla ev ve araba sahibi oluyorlar. Başka t&uuml;rl&uuml; bu ve benzer ihtiya&ccedil;larını karşılamaları imk&acirc;nsız.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bunda ne var?</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hayır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Karşılayabilirler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&Uuml;retimden kaynaklanan gelir artırıcı bir metotla ve de insanların reel gelirlerinde sağlanacak artışla, &ccedil;ok uzun s&uuml;re bor&ccedil;landırılmadan, &ouml;de &ouml;de bitmeyecek bir bor&ccedil; sarmalına girmeden, sahip olabilirler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yeter ki sizler rasyonel icraatlarla &uuml;retimi artırıp, değer yaratarak, gelir sağlayacak ve de insanların alım g&uuml;c&uuml;nde g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;l&uuml;r bir iyileşme oluşturarak bunu sağlarsanız ne ala. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yıllarca bankalara ev ve araba borcu &ouml;deye, &ouml;deye başka ihtiya&ccedil;larına gem vuracak toplum, bir nevi sermayenin hizmetine &ccedil;alışmaya mahk&ucirc;m olacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kapitalizmin gelişmekte olan &uuml;lkelerde t&uuml;ketici toplum oluşturma eylemlerine alet olmanın hi&ccedil;bir mantığı yok.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Evet. Bir &uuml;lkenin parasının değeri o &uuml;lkenin onuru ile &ouml;zdeştir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&Uuml;reterek bir değer oluşturmadan, ihracatı artırıp, ithalatı d&uuml;ş&uuml;rmeden sağlanan paranın değeri, kalıcı olmadığı gibi adeta sanal bir kıymettir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ekonomi kıt kaynakların adil dağılımını sağlayacak bir hesap, matematik bilimidir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Toplumların refahı &uuml;rettiği değerin, t&uuml;kettiği değerin &uuml;st&uuml;nde olmasıyla m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bor&ccedil; ekonomisi katma değer yaratmaz. İnsanların l&uuml;ks t&uuml;ketime teşviki ve ihtişamından tavizsiz yaşantısı, refahın g&ouml;stergesi değildir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bir &uuml;lkede bankaların kar ettiği ve her şartta kazandığı bir ortamın kazananı halk olmaz.&nbsp; Kapitalist piyasa ekonomisin de bankalar sermayenin para satarak, dolaylı ruhsatlı tefecilik yaparak para kazandığı kurumlardır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">D&uuml;nya da yaşanan bu ekonomik sıkıntıların &ouml;z&uuml;nde de kapitalizmin sosyal refahı ortadan kaldıran ve insanları ezerek ve yoksulluğa sevk ederek sadece sermayenin s&uuml;rekli gelir artırmasını sağlayan &ccedil;arpık yapısıdır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bizim gibi gelişmekte olan &uuml;lkelerin bu durumdan etkilenmesi de ka&ccedil;ınılmaz oluyor. Zira &uuml;retip sattığımız &uuml;r&uuml;nlerin y&uuml;zde sekseni ithalata dayalı &uuml;r&uuml;nler olduğundan ve direkt olarak &uuml;lkemizdeki hammaddeyi mamule &ccedil;eviren bir teknoloji olmadığından kalıcı bir ekonomik iyileşme i&ccedil;ine giremiyoruz.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">D&uuml;nyanın &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir g&uuml;venli gıdaya ulaşma problemi yaşadığı ve bu anlamda b&uuml;y&uuml;k krizlerin beklendiği ortamda bizim ekonomik b&uuml;y&uuml;memizin mihenk taşı gıdaya d&ouml;n&uuml;k, tarımsal ve hayvansal &uuml;retimin teşvik edilmesi ile olacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Zira bu alanı doğru kullanır isek ithalata dayalı olmayan bir kaynağın &uuml;retime, mamule d&ouml;n&uuml;şmesini sağlamış oluruz. Sanayi ve teknoloji alanı genellikle ithalata bağlı bir &uuml;retim oluyor.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&Ccedil;ok &ccedil;alışacağız, &uuml;reteceğiz, &uuml;reteceğiz ve az t&uuml;ketip, &ccedil;ok satıp, paramızı değerli kılarak onurlu yaşayacağız. Başka bir &ccedil;aremiz yok.</span></span></p>
ÖNCEKİ YAZILARI
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?