Elektrikli Otomobiller   

Elektrikli Otomobiller   
29-07-2022
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Gelişmiş ve gelişmekte olan &uuml;lkelerdeki n&uuml;fus ve refah d&uuml;zeyindeki artışlar beraberinde karayolunda trafiğe &ccedil;ıkan ara&ccedil; sayısında da artışa yol a&ccedil;mıştır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Avrupa Birliği &uuml;lkelerindeki (AB) CO2 emisyonunun %20&rsquo;si karayolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle AB, ara&ccedil;lardan kaynaklanan &ldquo;Sera Gazı Yoğunluğu&rdquo; nu 2020 yılı itibariyle y&uuml;zde 10&rsquo;a indirilmesini hedeflemektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Halihazırda ise gelişmiş &uuml;lkelerin pek &ccedil;oğunun binek ara&ccedil;larda yıllık vergilendirmede karbon emisyon oranını referans aldığı bilinmektedir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde karayolu taşımacılığının en &ouml;nemli yakıtı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların yakın gelecekte t&uuml;kenecek olması ve &ccedil;evreye verdikleri geri d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lemez zararlar elektrikli ara&ccedil; teknolojisinin gelişmesinde en b&uuml;y&uuml;k ateşleyici paya sahiptir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Yakın gelecekte fosil yakıtların t&uuml;kenecek olması ulaşımda fosil yakıtlara bağımlı olan insanoğlunun elektrikli ara&ccedil;lara y&ouml;nelimini son yıllarda hızlandırmıştır. Elektrikli ara&ccedil; denildiğinde bir elektrik motoru ile tahrik edilerek hareketi sağlanan her t&uuml;rl&uuml; ara&ccedil;lar akla gelir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Bug&uuml;n &ccedil;ok pop&uuml;ler olan elektrikli ara&ccedil;ların tarihi aslında 1800&rsquo;l&uuml; yılların başına mekanik enerji ile &ccedil;alışan ilk arabalara kadar uzanmaktadır. 1800&rsquo;lerin son &ccedil;eyreğinde yollarda &ccedil;ok sayıda elektrik motoru ile tahrik edilen ara&ccedil;lar g&ouml;r&uuml;lmeye başlanmıştır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Karayolu uzunluklarının az olması elektrikli ara&ccedil;ların menzillerini zorlamadığı i&ccedil;in bu yıllarda elektrikli ara&ccedil;lar olduk&ccedil;a yaygınlaşmıştır. İlk rejeneratif fren sistemi bu yıllarda 1897 yılında bulunmuştur ve elektrikli bir araca uygulanarak menzili artırılmıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Elektrikli ara&ccedil;lar i&ccedil;in 1900-1912 yılları arasında altın &ccedil;ağını yaşadı denilebilir. Buna rağmen 1912 yılında Amerika yollarındaki elektrikli ara&ccedil; sayısı i&ccedil;ten yanmalı motorlu ara&ccedil; sayısının ancak 1/3&rsquo;&uuml;ne ulaşabilmiştir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ancak 1909 yılında FORD firması tarafından seri &uuml;retime ge&ccedil;en i&ccedil;ten yanmalı motorlu ara&ccedil;ların yaygınlaşması elektrikli ara&ccedil;lar i&ccedil;in sonun başlangıcı olmuştur. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, elektrikli ara&ccedil;ların maliyetinin diğer ara&ccedil;lara g&ouml;re 3 kat pahalı olması, yeni karayollarının yapılması ile uzak mesafelere seyahatin gerekmesi, yakıt ikmalinin hızlı yapılamaması ve diğer ara&ccedil;lara g&ouml;re y&uuml;ksek hızlara ulaşamaması gibi sebeplerden dolayı elektrikli ara&ccedil;lar i&ccedil;ten yanmalı motorlu ara&ccedil;ların g&ouml;lgesinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak 1960&rsquo;lı yıllara kadar elektrikli ara&ccedil;lar karayolu taşımacılığında unutulmuştur.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">1960&rsquo;lı yıllarda fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin artması elektrikli ara&ccedil;ları yeniden g&uuml;ndeme taşımış ancak &ccedil;alışmalar sınırlı kalmıştır. 1970&rsquo;lerin ortalarında yaşanan petrol krizi, petrol &uuml;reticisi olmayan pek &ccedil;ok &uuml;lkenin elektrikli ara&ccedil; araştırmalarına tekrardan hız vermesini sağlamıştır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">1980&rsquo;li yıllarda h&uuml;k&uuml;metler elektrikli ara&ccedil;ların &ccedil;evre dostu olmaları nedeniyle bu ara&ccedil;lara karşı duyulan ilgiyi artırmaya ve resmi kaynaklardan ekonomik destek vermeye başlamışlardır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Elektrikli ara&ccedil;ların asıl gelişimi 1990&rsquo;dan sonra yeni gelişen batarya teknolojileri ile olmuştur. 1997 yılında Toyota firması PRIUS isimli hibrid aracını piyasaya s&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Bu ara&ccedil; t&uuml;keticilerin beklentilerine b&uuml;y&uuml;k oranda cevap vermiş ve b&ouml;ylece ilk b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli seri &uuml;retim elektrikli araba olma unvanını kazanmıştır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ouml;zellikle son 10 senedir elektrikli otomobiller tekrar hayatımıza girdi. Ancak bu sefer karayolu taşımacılık tarihinin geleceği olacaklarını &ouml;ng&ouml;rmek bir hayal olmasa gerek.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">2003 yılında kurulan Tesla Motors şirketi tarafından 2006 yılında &uuml;retimi yapılan ve 2008 yılında piyasaya sunulan ger&ccedil;ek manada ilk elektrikli otomobil olan Roadster modeli tahminlerin &uuml;zerinde bir satış başarısına ulaşmıştır. Bu elektrikli aracın y&uuml;ksek fiyatına rağmen b&uuml;y&uuml;k satış rakamlarına ulaşması konvansiyonel ara&ccedil; &uuml;reticisi diğer firmaların da dikkatini bu alana y&ouml;neltmesine yol a&ccedil;mıştır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde hemen hemen neredeyse t&uuml;m markaların mutlaka bir elektrikli ara&ccedil; modeli bulunmaktadır. Toyota firması 1997 yılında ilk seri &uuml;retim HEA ara&ccedil; modeli olan PRIUS ile &ouml;nc&uuml; olsa da sade elektrikli ara&ccedil; modeli olarak yarışta gerilerde kalmıştır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">2008 yılında Tesla Roadster modeli ile elektrikli ara&ccedil;lara olan ilgiyi yeniden g&uuml;ndeme taşımış. Onu sırasıyla Nissan-Renault izlemiştir. Renault firması 2008 yılında Avrupa&rsquo;da elektrikli otomobillere en &ccedil;ok yatırım yapan firmadır. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>
ÖNCEKİ YAZILARI
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?